"Lev & Leva"

"Lev & Leva"

Tillsammans kan vi göra skillnad, var med och stöd en ljusare framtid!


"Lev & Leva" är en ny satsning, en rörelse som verkar för att engagera ungdomar i åldern 10-25 år, för att stärka ungdomarnas känsla av gemenskap och öka den kulturella integrationen.
Detta gör vi genom att skapa forum, för öppna samtal där unga kan göra sina röster hörda.

Syftet är att förstå hur samhället och vi vuxna har svikit våra unga, så vi kan ta ett kollektivt samhällsansvar för att vända den negativa trend som vi ser idag.

Lev & Leva lyfter och bemöter frågor som rör ohälsosamma samhällsstrukturer och normer, som resulterar i utanförskap, diskriminering och fördomar. Vårt mål är att återuppliva den gemenskap vi anser har gått förlorad, där bla. förebilder med bred representation visar vägen. Detta för att uppmuntra och inspirera till utbildning och andra möjligheter som samhället har att erbjuda.

Vårt samhällsengagemang ska mynna ut i energifyllda evenemang som erbjuder roliga aktiviteter, inspirerande föreläsningar och avslutas med festligheter, ett discokoncept från förr.
Lev & Leva, en rörelse som möjliggör en miljö, där alla åldrar samlas för att ha öppna dialoger och viktiga samtal.

Tillsammans kan vi göra skillnad, var med och stöd en ljusare framtid!
Målet är att inspirera och motivera vilsna ungdomar genom att påminna dem om sina möjligheter och att vi vuxna finns här för dem. Lev & Leva strävar efter ett samhälle där varje liv räknas, och vårt budskap är tydligt:

Det var nog för länge sen...


#levochleva för ett samhälle där varje liv räknas.

Var med och gör skillnad!

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.