Om oss

Tillsammans har vi kraften att forma en förändring och stötta en framtid fylld av ljus!

"Lev & Leva" är inte bara en satsning; det är en kraftfull rörelse som ämnar engagera ungdomar i åldern 10-25 år, för att stärka deras gemenskapskänsla och främja kulturell integration. Vår metod involverar skapandet av forum för öppna samtal där unga får göra sina röster hörda.

Målet är klart: vi strävar efter att förstå hur samhället och vi vuxna har svikit våra unga, och vi tar på oss ett kollektivt samhällsansvar för att vända den negativa trend vi bevittnar idag.

"Lev & Leva" tar upp och bemöter frågor som rör ohälsosamma samhällsstrukturer och normer, vilka leder till utanförskap, diskriminering och fördomar. Vår vision är att återuppliva den gemenskap som vi anser har gått förlorad. Det innebär att framhäva förebilder med bred representation som kan visa vägen och inspirera till utbildning samt andra möjligheter som samhället har att erbjuda.

Vårt samhällsengagemang omsätts i energifyllda evenemang med roliga aktiviteter och inspirerande föreläsningar. Vi avslutar med festligheter, ett discokoncept från förr, där vi firar samhörighet och mångfald. "Lev & Leva" skapar en miljö där människor i alla åldrar samlas för öppna dialoger och viktiga samtal.

Tillsammans kan vi göra skillnad! Var med och stöd en ljusare framtid! Målet är att inspirera och motivera de unga själarna genom att påminna dem om deras möjligheter och att vi vuxna står vid deras sida. "Lev & Leva" strävar efter ett samhälle där varje liv räknas, och vårt budskap är klart:

Det var nog för länge sen...

#levochleva för ett samhälle där varje liv räknas.

Var med och skapa förändring!

 

Kontaktformulär